Fix Trade BV
De Schutterij 15
3905 PJ Veenendaal The Netherlands

Phone: (0031) 318 544777
Fax: (0031) 318 544776
E-mail: info@fixtrade.nl

Bank: 65.07.32.561
IBAN: NL76INGB0650732561
SWIFT: INGBNL2A
KvK: 30216938
BTW: NL817112479B01Disclaimer

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

Fix Trade BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Alleen een door het bevoegde bestuursorgaan of een daartoe bevoegd persoon genomen besluit is bindend.

Disclaimer English
Disclaimer

The content of this e-mail message is intended for the addressee. Disclosure, distribution or disclosure to third parties is not allowed in all cases and is the responsibility of the person who does so. If this email is not intended for you, please send the message to return to the sender and destroy the original. Well as any copies

Fix Trade BV is neither liable for the proper and complete transmission of the contents of an e-mail, nor for any delay in its receipt. Only a decision taken by the competent administrative authority or an authorized person is binding.